ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແຈ້ງການເລກທີ 0349/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເລື່ອງ: ແຈ້ງໃຫ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລາຄາໃຫ່ມນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 2 ເມສາ 2020 ເວລາ 6:00…