ດ່ານສາກົນນ້ຳພາວແຈ້ງ ກັກບໍລິເວນບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ 14 ມື້

ດ່ານສາກົນນ້ຳພາວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບດັ່ງນີ້: ການເດີນທາງເຂົ້າເມືອງຂອງຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງພາຫະນະ ແລະສິນຄ້າ ທາງດ່ານສາກົນນ້ຳພາວຈະໄດ້ກັກບໍລິເວນບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ລວມເຖິງພາຫະນະ ແລະສິນຄ້າເປັນເວລາ 14 ມື້ ເພື່ອຕິດຕາມພະຍາດປອດອັກເສບເຊື້ອຈຸລະໂລກໃຫ່ມ ຫລືໂຄວິດ-19 ຖ້າບໍ່ພົບພະຍາດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາລາວໄດ້

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມອ່ານຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້: