ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ມອບງົບປະມານໃຫ້ລັດເກືອບ 90 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກະໝານ 1 ເປັນໂຄງການໄດ້ ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການພັດທະນາ ມາຮອດປັດຈະບັນທາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 99%, ປະກອບ 4 ກິດຈະການສຳຄັນ ເຊັ່ນ ເຮືອນຈັກ ເຊກະໝານ 1, ເຮືອນຈັກເຊກະໜານ ຊານໄຊ, ແລວສາຍສົ່ງ ແລະ ມີ 2 ເຂດຈັດສັນບ້ານໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ລວມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງໂຄງການທັງໝົດແມ່ນ 539 ລ້ານ ໂດລາ ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດພະພະລັງງານໄຟຟ້າເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີໄລຍະເວລາດຳເນີນງານ ຫຼື ສໍຳປະທານ 25 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຄຸ້ມຄອງ.

ທ່ານ ຝ້າມຮ່ວາງຫວຽດ ຜູ້ອຳນວຍການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ໄດ້ສຳພາດແກ່ນັກຂ່າວຂອງແຂວງ ອັດຕະປື ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂື່ອນ ເຊກະໝານ1 ປັນນຶ່ງໃນເຂື່ອນ ຂອງໂຄງການ ສົ່ງໄຟຟ້າ ລາວ-ວຽດນາມ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໄດ້ສ້າງ ຜົນກະທົບ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ 2 ບ້ານ ແລະ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນແຕ່ລະປີທາງໂຄງການມອບງົບປະມານເຂົ້າລັດຖະບານປະມານ 12,77% ຂອງປະລິມານໄຟຟ້າໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1,2 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານສູງເຖິງ 9 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ (ປະມານ 90 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ), ນັບແຕ່ປີ 2016 ຮອດປັດຈຸບັນ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 4,4 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ ເເລະ ຈະໄດ້ຖອກງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສູງເຖິງ 22 ລ້ານໂດລາ, ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບການເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍມີສອງໜ້າທີເຊັ່ນ: ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການດັດສົມນ້ຳຮັບໃຊ້ການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນໃຫ້ເໝາະສົມ.

ທ່ານ ຝ້າມຮ່ວາງຫວຽດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຊ້ວງໄລຍະລະດູຝົນ ຖ້າບໍ່ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ1 ແລະ ຢູ່ຕອນລຸ່ມອາດຈະມີນ້ຳຖ້ວມ, ຜ່ານມາທາງໂຄງການໄດ້ມີການດັດສົມນ້ຳຮັບໃຊ້ການຜະລິດຢູ່ຕອນລຸ່ມເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ ເພິ່ມພູນຜະລິດຜົນທາງດ້ານກະສິກຳເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກດີຂຶ້ນ, ຈຸດເດັ່ນຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂດຈັດສັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຜົນກະທົບມີຢູ່ 2 ເຂດຈັດສັນ ສາມາດເຮັດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ວິຖີຊີວິດໃໝ່ທີດີກວ່າເກົ່າ, ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການທາງລັດຖະບານລາວ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານສ້ຽວຊານ ຈາກຕ່າງປະເທດມາກວດກາປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ພ້ອມນີ້ ແຕ່ລະປີ ກໍ່ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນການປ້ອງນ້ຳຖ້ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແຂວງ ເຊິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຈະຍົກສູງດ້ານວຽກຖະແຫຼງຂ່າວ-ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ສົນໃຈຂອງສັງຄົມໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັນດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນບັນຫາການແຈ້ງລະບົບເຕື່ອນໄຟພິບັດ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
ໂດຍ: ຂັນຄຳ ພົມມະລານ