ພົບຮ້ານອິນເຕີເນັດບາງຮ້ານຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ບໍລິການຫຼີ້ນການພະນັນອອນລາຍ

ຮ້ານອິນເຕີເນັດໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະຖືກຕິດຕາມໂດຍຄະນະກຳມະການພິເສດຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກາດວ່າຮ້ານອິນເຕີເນັດບາງຮ້ານຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫຼີ້ນການພະນັນທາງອິນເຕີເນັດ.

ອີງຕາມ ໜັງ ສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພະແນກໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳ ມະການພິເສດທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາຮ້ານອິນເຕີເນັດ, ໂດຍມີການກວດກາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປັບໃໝ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຕາມການລາຍງານຂ່າວ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຮ້ານອິນເຕີເນັດທັງ ໝົດ 397 ຮ້ານ, ໃນນັ້ນ 159 ຮ້ານ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມເມືອງ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໄດ້ເຮັດການກວດສອບ.

ປັດຈຸບັນ,​ ທາງພະແນກຈະຈຳກັດຈຳນວນຮ້ານກາເຟໃນເມືອງໂດຍໂຈະການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ, ຫຼື ໂອນໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງໃໝ່. ໃບອະນຸຍາດໝົດອາຍຸຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຮ້ານອິນເຕີເນັດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ໃໝ່.