ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ພຣະສົງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ວັດບໍ່ໃຫ້ຢ້ານຈົນເກີນເຫດ (ແຕກຕື່ນ)

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າອະທິການວັດ 4 ຕົວເມືອງໃນ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ນິມົນເອົາພຣະ ຫຼື ເຈົ້າອະທິການວັດຈຳນວນ 200 ອົງ ຈາກ 4 ຕົວເມືອງໃນ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນແບ່ງເປັນ 2 ຊຸດ, ຊຸດລະ 100 ອົງຄື ໃນວັນທີ 23 ແລະ ອີກ 100 ອົງໃນວັນທີ 24 ອີກ ເພື່ອຂໍການປະກອບສ່ວນຈາກ ພຣະສົງໃນວັດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ວັດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19;

ເພື່ອໃຫ້ ພຣະສົງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ວັດບໍ່ໃຫ້ຢ້ານຈົນເກີນເຫດ (ແຕກຕື່ນ), ບໍ່ໃຫ້ແບ່ງແຍກ ແລະ ຈຳແນກລັງກຽດຍ້ອນ ພະຍາດໂຄວິດ-19;

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ຖືກຈັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນງານ ຊາປະນະກິດສົບ ແລະ ພິທີທາງສາສະໜາຕ່າງໆ; ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ວັດເປັນສະຖານທີ່ປອດຈາກໂຄວິດ-19 ລວມທັງພຣະ ແລະ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍ່ໃຫ້ປອດຈາກໂຄວິດ-19;23-24 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.