ໄຊຍະບູລີປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່

ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2020 ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ຮອງເຈົ້າແມືອງ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການພະລັງງານບໍ່ແຮ່ 11 ເມືອງ, ຕາງໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຕາງໜ້າບໍລິສັດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍໂຄງການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 08/ນຍ ລົງວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2018 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການແຮ່ທາດໃນ ສປປ ລາວ, ຄໍາແນະນໍາເລກທີ 1566/ພບ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019 ກ່ຽວກັບມາດຕະການການລົງທຶນໃນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 073/ພບ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2020 ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ລົງທຶນຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ,

ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ສໍາລັບຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2025, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ພ້ອມທັງລາຍງານຫຍໍ້ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2021.

ຈາກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການລົງທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານພະລັງງານບໍ່ແຮ່.

ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນໃນວຽກງານຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.