ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ(ທລຍ) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ(ທລຍ) ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020, ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍແຜນການແຜນງານ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ພະນັກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ທັງປັບປຸງກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ກົນໄກການປະສານງານ,

ການຄັດເລືອກ-ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິເສດຂອງໂຄງການໃນໄລຍະໃໝ່, ຍົກລະດັບລະບຽບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິຜົນມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົ່າ, ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດປະດິດສ້າງອັນໃໝ່, ເພີ່ມທະວີປັບປຸງການປະສານງານ, ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ; ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2020 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄວາມຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ, ຜູ້ອໍານວຍການ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະອໍານວຍການ ທລຍ,

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ລວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ.ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການລາຍງານວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ພ້ອມທັງແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນວຽກງານໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ເຊັ່ນ:

1. ກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການ, ທີ່ຕ້ອງພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລາຍງານ ເປັນປະຈຳ;
2. ກຳນົດພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ້າວຽກ ພ້ອມຄາດໝາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຜົນໄດ້ຮັບ;
3. ກຳນົດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ;
4. ຮ່າງແຜນພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນ ຂະຫຍາຍຕະໜ່າງແນ່ໃສ່ລຶບລ້າງການກືກໄອທີຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະ ຊາຊົນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ;

5. ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ ຂອງໄອທີລົງເຖິງຮາກຖານແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍປະຫຍັດລາຍຈ່າຍໃນການພິມເຈ້ຍ ດ້ວຍການເນັ້ນຄຣິບ, ຮູບພາບ ສົ່ງທາງ ອອນໄລ ທີ່ມີການບັນຍາຍຂອງພາສາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.

6. ໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍ ເຂົ້າໃນການຊອກຮູ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ ວິທະຍາສາດໃນການຜະລິດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຫັນປ່ຽນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີນອກນັ້ນ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 097/ກມສພ, ລົງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳ

ຕໍ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຈະພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 12 ຂໍ້ຂອງທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງ ທລຍ.ຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິງ ເພື່ອຈະເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ແຕ່ລະຂະແໜງຮັບຜິດຊອບ.