ແຂວງວຽງຈັນກວດໝົດ ຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ ແລະ ຊີງຜອງຄໍາໃນ 11 ເມືອງ

ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກາບໍລິມາດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ມາດຕະຖານຊິງຊັ່ງຄຳ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ໜ່ວຍງານ, ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ ໃນ 11 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການລົງກວດກາບໍລິມາດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຊິງຊັ່ງຄຳ ປະຈຳປີ 2020 ທັງໝົດແລ້ວ.

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງກວດສອບໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງກວດຄືນບໍລິມາດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ມາດຕະຖານຊິງຊັ່ງຄຳໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ບໍ່ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ.

ຊຶ່ງຜ່ານການລົງກວດສອບຕົວຈິງເຫັນວ່າ ປ້ຳຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ແລະ ມີຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ຜ່ານເກນມາດຕະຖານ (ບໍລິມາດຫຼຸດ ແລະ ເກີນ) ຊຶ່ງທາງຄະນະກຳມະການທີ່ລົງກວດກາຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ປັບໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຄະນະວິຊາການຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດກວດໄດ້ທັງໝົດຄື: ປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 172 ແຫ່ງ, 337 ຕູ້, 686 ຫົວຈ່າຍ ແລະ ຊິງຊັ່ງຄຳ 38 ຮ້ານ ມີ 42 ໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອສົມທຽບກັບປີ 2019 ເຫັນໄດ້ວ່າ ຈໍານວນປ້ຳນໍ້າມັນເຊື້ອຫຼຸດລົງ 4,62% ແລະ ຊິງຊັ່ງຄໍາ ຫຼຸດລົງ 11,90%.