ພົບຫນອນ ແລະໄຂ່ຂາງແມງວັນ ຢູ່ໃນອາຫານທີ່ຮ້ານອາຫານເມືອງວັງວຽງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄປທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນຕ່າງກໍ່ຮູ້ກັນດີ ເຖິງຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສວຍງາມພັດຍັງມີສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ຊຶ່ງຫຼ້າສຸດນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາໄປທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ຊອກກິນເຂົ້າ ພວກເຂົາໄດ້ສັ່ງອາຫານ ແລະ ເມື່ອເວລາກິນພົບວ່າມີໜອນ ແລະ ມີຂີ້ໄຂ່ຂາງຢູ່ນໍາອາຫານ.

 

ທ້າວ ໂອລ້າ ສີລະມາດ ໜຶ່ງໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົບ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລົ່າຕໍ່ທີມງານວຽງຈັນທາຍວ່າ: ມື້ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ 2 ໃນການທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ລາວ ແລະ ໜູ່ 6 ຄົນ ໄດ້ໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານຂາຍຂອງກິນສຸກ ຮ້ານໜຶ່ງຢູ່ເຂດເດີນ ບິນເກົ່າ ໂດຍພວກເຂົາໄດ້ສັ່ງປິ້ງປາ, ແກງໄກ່, ຕໍາໝາກຮຸ່ງ, ເຂົ້າໜຽວ ແລະ ອາຫານອື່ນໆ, ແຕ່ເມືອເວລາກິນໄດ້ມີໜອນໄຕ່ອອກມາຈາກປິ້ງປາ ແລະ ພົບມີຂີ້ໄຂ່ຂາງຢູ່ຕ່ອນແກງໄກ່, ພວກເຂົາຈຶ່ງບອກແມ່ຄ້າມາເບີ່ງແມ່ຄ້າກໍ່ໄດ້ເອົາຖີ້ມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໄລ່ເງິນນໍາພວກເຂົາ.

 

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງກໍ່ໄດ້ພົບບັນເລື່ອງລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ແພງ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດເປັນກະແສວິພາກວິຈານເປັນວົງກວ້າງໃນສັງຄົມລາວ ຈົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງວັງວຽງ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າໃຈຫາຍ. ດັ່ງນັ້ນໃນຍຸກສົ່ງເສີມລາວທ່ຽວລາວ ຫຼື ໃນຍຸກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີມາດຕະການຄຸມເຂັ້ມບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດ ແລະ ສົ່ງຜົນລົບໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ