ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ທົນທານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດສາກົນ ແລະວັນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນປະຈຳປີ 2019 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ “ຂ້າມຜ່ານການຟື້ນຟູໄພພິບັດສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ແລະຂວັນຫົວຂໍ້ຂອງວັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສາກົນ “ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສ້າງໃຫ້ທົນ ທານການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄໍານຶງ ເຖິງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ”, ຊຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ລີຄາດາ ຣີເຈີ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳລາວ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີບັນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກ ສຶກສາຈາກຄະນະວິສາວະກຳສາດ ມາຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບປີ 2019 ນີ້, ອາຊຽນ ໄດ້ກໍານົດເອົາຄໍາຂວັນໃນຫົວຂໍ້ “ຂ້າມຜ່ານການຟື້ນຟູໄພພິບັດສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງໄປຄຽງຄູ່ກັບຄໍາຂວັນຫົວຂໍ້ຂອງວັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສາກົນຄື “ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສ້າງໃຫ້ທົນທານ ການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄໍານຶງ ເຖິງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນ ແລະການອອກແບບທີ່ດີ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານ ສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ສະນັ້ນ ນັກອອກແບບໃນອະນາຄົດກໍແມ່ນນັກສຶກສາບາງນ້ອງຢູ່ໃນທີ່ນີ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ, ຫົນທາງ, ຕຶກອາຄານ ຫຼື ການພັດທະນາອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດ ຫຼື ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງ ແລະຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ.

 

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໂດຍສະເພາະໃນມາດຕາ 68 ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 13 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຂອງລາວ,ວັນດຽວກັນກັບວັນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ແລະວັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສາກົນ, ຕິດພັນກັບຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ ຂອງວັນດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍຄືຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ສັງຄົມ ແລະຊຸມຊົນໄດ້ມີສະຕິ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເປັນຕົ້ນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະຟຶ້ນຟູຄືນຫຼັງໄພພິບັດໂດຍໄດ້ອອກຜ່ານສື່ຕ່າງໆ,ໄປພ້ອມກັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງກໍໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການຄົ້ນຄິດ, ຊອກຫາວິທີທາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກໍຄືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

 

ທ່ານນາງ ລີຄາດາ ຣີເຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບຄໍາຂວັນຂອງວັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສາກົນປີນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ທົນທານ, ຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າສອດ ຄ່ອງກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ທັງນີ້ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ທົນທານຂອງສປປລາວຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກແບບ ແລະສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນອະນາຄົດເພື່ອຊ່ວຍກຽມພ້ອມກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ສະນັ້ນໃນ ອະນາຄົດລາວຍັງຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ລະອຽດເພື່ອກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະມີຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດອີກດ້ວຍ.

ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *