ຜັກຊານາລີ ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ ແລະ ຮັກສາພະຍາດຫົວໃຈ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ທອງພັນຊັ່ງ ຮັກສາພະຍາດມະເຮັງ, ພະຍາດຜິວໜັງ, ແກ້ເປັນກາກ, ດັບພິດໄຂ້, ແກ້ພິດງູ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ດອກໄໝ ຮັກສາຝີ ແລະ ອາການຊໍ້າບວມ,ທາບໍາລຸງເສັ້ນຜົມ, ບໍາລຸງນໍ້ານົມ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ການຫລົງໂຕເອງ ຊ່ວຍລົດພາວະຄວາມຄຽດ ແລະຊຶມເສົ້າ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເ…

ສູດນ້ຳດື່ມເພື່ອແກ້ພະຍາດປະດົງໃຫ້ຫາຍດີຫາຍຂາດ ດ້ວຍຫົວສີໃຄປະສົມໃບເຕີຍ

ມື້ນີ້ ທາງທີມງານ…

ຕົ້ນກະພຸກ ແກ້ອາການອັກເສບບວມແດງຕາມຂໍ້,ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ພິດແມງກັດ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ອໍ່າໄອ່ແຕກໂປະເປັນຢາຊ່ວຍຂັບລົມໃນລໍາໄສ້, ແກ້ທ້ອງອືດ, ແກ້ອາການເຈັບກະເພາະ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ຜັກຂະແຍງ ຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ ແກ້ຮ້ອນໃນ ແລະ ແກ້ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດ…

ຕົ້ນ ສະເຫລດພັງພອນ ຖອນພິດຂີ້ເຂັບຕອດ

ສັບພະຄຸນ: ເປັນຢາ…

ມາຮູ້ຈັກ ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊາຍມັກຜູ້ຍິງອວບ ວ່າແຕ່ຫຍັງແນ່ໄປອ່ານເລີຍ

1. ໜ້າເອິກໃຫຍ່ :…